Білоцерківське об’єднане управління Пенсійного фонду України Київської області

ПЕНСІЇ В РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА що призначаються відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

Для призначення пенсії в разі втрати годувальника відповідно до постанови Пенсійного фонду України № 3-1 від 30.01.2007 року «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» подаються такі документи:

 1. заява;
 2. копія свідоцтва про смерть годувальника;
 3. грошовий атестат або довідка про розмір грошового забезпечення, і довідка про додаткові види грошового забезпечення, які заявник отримував протягом останніх 24 місяців підряд перед місяцем звільнення зі служби;
 4. довідка про мобілізацію та про участь в АТО;
 5. копія паспорту та ідентифікаційного номеру;
 6. копія свідоцтва про шлюб, про народження дитини;
 7. довідка з навчального закладу (в разі призначення пенсії дитині)
 8. витяг з наказу про виключення годувальника зі списків особового складу у зв’язку зі смертю;
 9. висновок про обставини загибелі чи смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час проходження служби при виконанні службових обов’язків (обов’язків військової служби);
 10. довідка уповноважених органів з місця проживання про перебування членів сім’ї на утриманні померлого (загиблого) або про сумісне проживання до дня смерті годувальника або рішення суду про перебування на утриманні;
 11. довідка або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення АТ «Ощадбанк» за місцем проживання заявника;
 12. копії посвідчень, які дають право на встановлення підвищень до пенсії.

Заяви про призначення пенсії в разі втрати годувальника подаються членами сімей загиблого(померлого) військовослужбовця, який брав участь в АТО, якому на момент смерті не було призначено пенсію до уповноваженого структурного підрозділу міністерств та інших органів. Якщо померлому годувальнику вже було призначено пенсію, заява про призначення пенсії в разі втрати годувальника подається до органу, що призначає пенсію.

Пенсія в разі втрати годувальника відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» призначається у таких розмірах:

 • 70 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї;
 • 90 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними рівними частками, але не менше ніж 40 процентів на кожного непрацездатного члена сім’ї;
 • сім’ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які померли внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби – 30 процентів заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї.

Пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» не можуть бути нижче двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.