Білоцерківське об’єднане управління Пенсійного фонду України Київської області

Деякі питання призначення пенсії за вислугу років медичним працівникам.

Порядок обчислення спеціального стажу і умови, за яких особа набуває право на пенсію за вислугу років, визначено Законом України «Про пенсійне забезпечення».
Під час визначення права на пенсію за вислугу років стаж обчислюється за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637 ( за даними трудової книжки та на підставі довідки, уточнюючої пільговий характер роботи). У разі виникнення питань, враховуються і інші документи ( Положення про заклад, структурний підрозділ, штатні розписи, акредитаційний сертифікат тощо).
При визначенні права на пенсію за вислугу років органи Пенсійного фонду враховують і норми інших нормативно – правових актів. Наприклад, наказом МОЗУ від 28.10.2002 № 385 затверджено Переліки закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад і посад молодших спеціалістів із фармацевтичною освітою в закладах охорони здоров’я, а наказом від 18.12.2013 № 871 затверджено Перелік закладів охорони здоров’я Збройних Сил України тощо.
Робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, яка мала місце до 1січня 1992 року й давала право на пенсію за вислугу років відповідно до раніше діючого законодавства, зараховується до стажу для призначення пенсії за вислугу років. Перелік установ, організацій та посад, робота в яких давала право на пенсію за вислугу років, було затверджено постановою Ради Міністрів СРСР від 17.12.1959 № 1397.

Чи всі медичні працівники мають право на пенсію за вислугу років ?
Ні. Право на пенсію за вислугу років мають лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад). Перелік посад і закладів, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909. Для зарахування до спеціального стажу певного періоду роботи потрібно, щоб людина працювала в закладах охорони здоров’я і на тих посадах, які дають право на пенсію за вислугу років.

Чи дає право на пенсію за вислугу років робота в приватній лікарні ?
Робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених Переліком посад і закладів, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909, дає право на пенсію за вислугу років незалежно від форми власності чи відомчої належності закладу.
Окрім того, лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад), які працюють в навчальних закладах і установах, зазначених в розділі «1. Освіта», належать до осіб, що мають право на пенсію за вислугу років ( наприклад, медична сестра дитячого садочка).

Чи зараховується до спеціального стажу час навчання в медичному училищі, інституті ?
Ні. Зарахування до спеціального стажу часу навчання в учбових закладах чинним пенсійним законодавством України не передбачено.

Чи зараховується до спеціального стажу часу здійснення медичним працівником медичної практики ?
Період здійснення медичної практики ( на підставі ліцензії) медичним фахівцем, котрий зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності ( фізична особа) та який не перебував на час такої реєстрації в трудових відносинах із установою, закладом охорони здоров’я, не зараховується до спеціального стажу, оскільки законодавством визначено односне виконання двох умов: робота у відповідному закладі і робота на відповідній посаді.
Позитивним моментом є те, що для виплати вже призначеної пенсії за вислугу років не потрібно обов’язкового припинення підприємницької діяльності, оскільки така діяльність не є роботою, яка дає право на призначення пенсії за вислугу років.

Начальник управління ПФУ у м. Білій Церкві
Дебольська В. І.