Білоцерківське об’єднане управління Пенсійного фонду України Київської області

ВИДИ ПЕНСІЇ, ЩО ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ НА УМОВАХ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ, ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ ОСІБ»

Особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи, які мають право на пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» при наявності встановленої Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» вислуги на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ і в державній пожежній охороні, службі в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, в органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби України мають право на довічну пенсію за вислугу років.

Військовослужбовці, особи, які мають право на пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», які стали інвалідами за умов, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», набувають право на пенсію по інвалідності.

Члени сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», які загинули чи померли або пропали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати годувальника.

УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ ЗГІДНО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ, ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ ОСІБ»

Пенсія за вислугу років призначається:

а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах “б”-“д” статті 1-2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (крім осіб, зазначених у частині третій статті 5 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»), незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби:

 • по 30 вересня 2011 року і на день звільнення мають вислугу 20 років і більше;
 • з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 2012 року і на день звільнення мають вислугу 20 календарних років та 6 місяців і більше;
 • з 1 жовтня 2012 року по 30 вересня 2013 року і на день звільнення мають вислугу 21 календарний рік і більше;
 • з 1 жовтня 2013 року по 30 вересня 2014 року і на день звільнення мають вислугу 21 календарний рік та 6 місяців і більше;
 • з 1 жовтня 2014 року по 30 вересня 2015 року і на день звільнення мають вислугу 22 календарних роки і більше;
 • з 1 жовтня 2015 року по 30 вересня 2016 року і на день звільнення мають вислугу 22 календарних роки та 6 місяців і більше;
 • з 1 жовтня 2016 року по 30 вересня 2017 року і на день звільнення мають вислугу 23 календарних роки і більше;
 • з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року і на день звільнення мають вислугу 23 календарних роки та 6 місяців і більше;
 • з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року і на день звільнення мають вислугу 24 календарних роки і більше;
 • з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 року і на день звільнення мають вислугу 24 календарних роки та 6 місяців і більше;
 • з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати і на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше.

 

Пенсія призначається за вислугу років 20 років – 50 процентів, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я, звільненим зі служби в поліції на підставі пунктів 2.3 частини 1 статті 77 Закону України «Про Національну поліцію» – 55 процентів сум грошового забезпечення, за кожний рік вислуги понад 20 років – 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення.

б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах “б”-“д” статті 1-2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», в разі досягнення ними на день звільнення зі служби 45-річного віку, крім осіб, зазначених у частині третій статті 5 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», за наявності у них страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України.

Пенсія призначається за страховий стаж 25 років – 50 процентів, а за кожний рік стажу понад 25 років – 1 процент відповідних сум грошового забезпечення.

Особам, які є інвалідами війни, пенсія на визначених у цьому пункті умовах призначається незалежно від віку;

в) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом при досягненні 45-річного віку і за наявності в них вислуги 20 календарних років і більше, які звільняються з військової служби відповідно до Закону України «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей».

Пенсія призначається за вислугу 20 років – 50 процентів, а за кожний рік вислуги понад 20 років – 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення, але не більше 65 процентів.

 

 

 

ПРИКЛАДИ

 1. Особа, звільнена з військової служби 30 грудня 2016 року, пакет документів від силової структури було надано 04 січня 2017 року, з якого часу має право на призначення пенсії?

Відповідно до статті 50 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» пенсію буде призначено з наступного дня після звільнення зі служби (тобто, з 31 грудня 2016 року).

 

 1. Особа, була звільнена з військової служби 15 січня 2016 року, пакет документів від силової структури було надано 10  березня  2017 року, з якого часу буде призначено пенсію?

Згідно статті 50 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» пенсія за минулий час при несвоєчасному зверненні призначається з дня виникнення права на пенсію, але не більш як за 12 місяців перед зверненням за пенсією (тобто пенсія буде призначена з 10 березня 2016 року).

УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ ПО ІНВАЛІДНОСТІ ЗГІДНО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ, ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ ОСІБ»

Пенсії по інвалідності особам, які мають право на пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», призначаються в разі, якщо інвалідність настала в період проходження ними служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і особа, яка має право на пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства.

Групи і причини інвалідності, а також час її настання встановлюються медико-соціальними експертними комісіями.

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» призначаються в таких розмірах:

 • інвалідам війни І групи – 100 процентів;
 • інвалідам ІІ групи – 80 процентів;
 • інвалідам ІІІ групи – 60 процентів відповідних сум грошового забезпечення;
 • іншим інвалідам I групи – 70 процентів;
 • іншим інвалідам ІІ групи – 60 процентів;
 • іншим інвалідам ІІІ групи – 40 процентів відповідних сум грошового забезпечення.

 

 

 

ПРИКЛАДИ

 1. Громадянин К. звільнився зі служби 29 січня 2016 року, інвалідність, пов’язану з проходженням служби йому встановлено з 25 червня 2016 року. З якої дати йому буде призначено пенсію по інвалідності?

Пенсію по інвалідності громадянину К. буде призначено з дати встановлення інвалідності – з 25 червня 2016 року.

 

 1. Громадянин Л. звільнився зі служби 20 грудня 2016 року, інвалідність, пов’язану з виконанням обов’язків військової служби, йому встановлено з 13 березня 2017 року. З якої дати йому буде призначено пенсію по інвалідності?

Пенсію по інвалідності громадянину Л. буде призначено з наступного дня після звільнення зі служби – з 21 грудня 2016 року (оскільки з дати звільнення до дати встановлення інвалідності не пройшов тримісячний термін).

НАДБАВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ ДО ПЕНСІЙ, ПРИЗНАЧЕНИХ НА УМОВАХ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ, ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ ОСІБ»

 

ВАЖЛИВО

Надбавки та допомога можуть нараховуватися одночасно.

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕСНІЙ ЗГІДНО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ, ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ ОСІБ»

Для призначення пенсії за вислугу років та по інвалідності подаються такі документи:

 • заява про призначення пенсії;
 • грошовий атестат, або довідка про розмір грошового забезпечення, і довідка про додаткові види грошового забезпечення, які заявник отримував протягом останніх 24 місяців перед місяцем звільнення з військової служби;
 • військово-медичні документи про стан здоров’я звільненої особи (за винятком осіб, які не проходили військово-лікарську комісію);
 • документи про страховий стаж (при призначені пенсії згідно з підпунктом «б» пункту 1.1);
 • довідка МСЕК про визнання особи інвалідом;
 • копія довідки податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику;
 • довідка АТ «Ощадбанк» або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення АТ «Ощадбанк»;
 • копія сторінок паспорта (1, 2, 10, 11 сторінки).

ВАЖЛИВО

Постановою правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 року        № 3-1 затверджено Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Цей Порядок регулює питання щодо подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», крім пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей.

Заяви про призначення пенсії за вислугу років та по інвалідності особам, звільненим зі служби, які мають право на пенсію згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», та особам, які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до міжнародних договорів у галузі пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, подаються цими особами до головних управлінь Пенсійного фонду України через уповноважені структурні підрозділи силових структур.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!

Якщо людина одержує заробітну плату в «конверті», то ні стаж, ні заробітна плата для обчислення пенсії враховані не будуть.

Тож у такому разі не варто сподіватися на гідну пенсію.

 

 

                                                                       Управління Пенсійного фонду України

                                                                       у місті Білій Церкві Київської області