Білоцерківське об’єднане управління Пенсійного фонду України Київської області

ДОБРОВІЛЬНА УЧАСТЬ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Особа, яка не підлягала державному соціальному страхуванню, та яка або за яку не сплачувався єдиний соціальний внесок має право уклас­ти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового дер­жав­ного со­ці­ального стра­хування, відповідно до якого мають бути сплачені внески, що дасть право на зара­ху­ван­ня страхового стажу.

Дане питання врегульоване ст. 12 Закону України «Про загально­обо­в’яз­кове дер­жав­не пенсійне страхування» від 09.07.2003 №1058-IV (далі – Закон 1058) та ст. 10 За­ко­ну України «Про збір та облік єдиного внеску на загально­обо­в’язкове дер­жавне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464-VI (далі – Закон 2464):

  1. Платниками, які мають право на доб­ровільну сплату ЄСВ, є:

– члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню;

– особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, не є фізичними особами – підприємцями, не провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, не провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та не отримують дохід від цієї діяльності, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

  1. Такі особи можуть брати добровільну участь у системі загально­обо­в’яз­ко­вого дер­жав­ного соціального страхування протягом стро­ку, визначеного в договорі про доб­ро­вільну участь у системі загальнообов’язкового дер­­жавного со­ціального стра­хування (далі – Договір), але не менше одного року.

Окремим Договором  може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внес­­ку за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому дер­жав­ному со­ці­аль­ному страхуванню (у тому числі за період з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен мі­сяць та­кого періоду не може бути мен­шою за мінімальний стра­ховий внесок на дату укладання договору, помножений на коефіцієнт 2 (3723Í22%=819,06х2=1638,12грн./місяць).

  1. Для укладання Договору слід подати до органу Державної фіскальної служ­би (тобто до податкової інспекції) за місцем проживання відповідну заяву у встанов­ле­­ному по­ряд­ку та за встановленою формою.

З особою, яка подала заяву про добровільну участь, органом ДФС в строк не піз­ніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається Дого­вір від­по­відно до ти­по­вого договору (на сайті Пенсійного фонду України www.pfu.gov.ua)

За більш детальною інформацією щодо порядку укладання Договору

слід звертатись до Білоцерківського управління ГУ ДФС у Київській області

за адресою м.Біла Церква  б-р.Олександрійський,12

смт.Рокитне вул.Ігора Зінича, 2(Рокитнянської ДПІ)

м.Тараща вул.Шевченка,28 (Таращанської ДПІ)