Білоцерківське об’єднане управління Пенсійного фонду України Київської області

Пенсійний всеобуч. УРОК 1:НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА, ЯКА РЕГУЛЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

Система пенсійного забезпечення в Україні складається з таких рівнів:

  • солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
  • накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
  • система недержавного пенсійного забезпечення.

Перші два рівні належать до загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Другий та третій рівні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення. Громадяни України можуть бути учасниками одночасно різних рівнів пенсійної системи.

Перший рівень – солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Пенсії виплачуються з коштів державного Пенсійного фонду, а їх розмір залежить від розміру заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, та страхового стажу.

Солідарна пенсійна система передбачає забезпечення мінімальної та гарантованої пенсії, яка надається державою. Її метою є гарантування кожному громадянину отримувати мінімальний дохід після виходу на пенсію. Така система належить до соціального захисту. Кошти для фінансування пенсійних виплат мобілізуються до Пенсійного фонду України шляхом обов’язкових відрахувань від заробітної плати громадян.

Проте солідарна система забезпечує лише мінімальні виплати пенсіонерам. Як правило, вони досягають не більше 30 – 35 % від середнього доходу працівника, що він одержував до виходу на пенсію.

Другий рівень – накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування Вона ґрунтується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді на індивідуальних пенсійних рахунках. Ці кошти інвестуються в економіку країни з метою отримання доходу. Всі накопичені кошти є власністю громадян, а виплати з Накопичувального фонду здійснюються додатково до загальнообов’язкових пенсійних виплат.

Третій рівень – система добровільного недержавного пенсійного забезпечення. Вона здійснюється недержавними Пенсійними фондами, страховими компаніями та банками. Розмір пенсійних виплат залежить від розміру пенсійних внесків, терміну, протягом якого ці внески накопичувалися і розміру отриманого на них інвестиційного доходу. Ці виплати здійснюються незалежно від отримання виплат за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням.

З прийняттям законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і «Про недержавне пенсійне забезпечення» в 2004 році розпочато впровадження пенсійної реформи, сутність якої полягає в переході до трирівневої пенсійної системи. Передбачалось, що у зв’язку з введенням другого рівня накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування частина обов’язкових пенсійних відрахувань (до 7 % від заробітної плати працівника) буде спрямовано на персональні рахунки громадян. Ці кошти інвестуватимуться в українську економіку, а інвестиційний дохід буде збільшувати розмір майбутніх пенсійних виплат.

Вважається, що одночасне функціонування цих рівнів забезпечує стабільність пенсійної системи, оскільки сприяє вирівнюванню ймовірних демографічних та фінансових ризиків.

Через економічну ситуацію другий рівень поки що не працює, третій – все ще незначний в обсягах, отже, переважна частина пенсій в Україні нараховується і виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду. А солідарна система самостійно не може впоратися з існуючими в країні фінансовими і демографічними негативними факторами.

Стан пенсійної системи та перспективи її розвитку великою мірою визначаються й демографічною ситуацією.

Для України, як і для більшості країн світу, головною демографічною тенденцією поточного століття є процес старіння населення, що виявляється у зростанні частки осіб похилого віку. Вже нині у пенсійній системі України на 10 платників страхових внесків припадає 13 пенсіонерів. При такій ситуації Пенсійний фонд буде постійно на дотаціях держави.

ВИДИ ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТ І СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Умови набуття права та порядок визначення розміру пенсійних виплат, пенсійний вік при досягненні якого особа має право на пенсію за віком, визначається Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що за рахунок коштів Пенсійного фонду України в солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати:

  • пенсія за віком;
  • пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства);
  • пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

ВАЖЛИВО

  • Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором.
  • Особі, яка має право на довічну пенсію, призначається один з видів довічної пенсії за її вибором.

Управління Пенсійного фонду України
у місті Білій Церкві Київської області