Білоцерківське об’єднане управління Пенсійного фонду України Київської області

Всеукраїнський тиждень права

З нагоди проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини Указом Президента України від 08.12.2008 №1149/2008 започатковано проведення Всеукраїнського тижня права.

Метою проведення Тижня права є підвищення загального рівня правової культури, виховання у громадян поваги до закону і прав людини, вдосконалення правової освіти населення.

Права людини в сучасному світі – це не просто актуальна тема, це проблема. Людство, що пройшло крізь бійню двох світових війн, безлічі кривавих локальних конфліктів і пережило жорстокі диктатури, дійшло висновку, що не може бути миру і злагоди на землі, не може бути організованого цивілізованого життя без поваги до людини, її прав, свобод і потреб. Про це в перші повоєнні роки і було заявлено в документі, сама назва якого свідчила про увагу, яку відтепер приділятимуть дотриманню прав людини світовою спільнотою.

Крім основних прав людини, Загальна декларація прав людини докладно перелічує політичні і громадські права і свободи людини, а також права в економічній, соціальній і культурній сферах. При цьому, на Загальній декларації прав людини, яка має декларативний (рекомендаційний) характер, ґрунтується значна кількість міжнародних договорів з прав людини, які мають обов’язковий характер та є частиною національного законодавства України.

Саме 10 грудня 1948 року Генеральною Асамблеєю ООН прийнято Загальну декларацію прав людини, яка є основою міжнародних стандартів у сфері прав людини, і цей день знаменує не тільки день прийняття Загальної декларації прав людини, але й важливий крок вперед на шляху людського прогресу та є особливим етапом у розвитку і поширенні прав людини.

Всеукраїнський тиждень права має на меті запровадження високих правових стандартів, підвищення рівня правоосвітньої культури громадян та створення сильної, демократичної, правової держави.

Права людини – це загальні юридичні гарантії, які захищають окремих людей та цілі групи населення від дій, що суперечать головним свободам і гідності людини. Найбільш важливим відносно прав людини є те, що вони гарантовані міжнародними стандартами, юридично захищені, сфокусовані на гідності людини, накладають зобов’язання на держави та державних діячів, не можуть бути відкинуті або відібрані, взаємозалежні і взаємопов’язані.

Держава відповідно до Конституції України гарантує всім громадянам реалізацію їх прав у сфері соціального захисту (ст.46). Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень соціального захисту, забезпечують пріоритетність соціального захисту населення в діяльності держави, вдосконалення соціальної сфери і запровадження гідного рівня життя.

Конституція України як юридична база зобов’язань щодо безпеки життєдіяльності проголошує, що «громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Важливу роль у підвищенні правової освіти населення та забезпеченні прав і свобод людини відіграють територіальні органи Пенсійного фонду. Працівники цієї державної установи турбуються про права людини щодня, оскільки першочерговим завданням Пенсійного фонду є постійний контроль повного та своєчасного пенсійного забезпечення громадян, захист та реалізація пенсійних прав населення України.

Повсякденна робота управління полягає не лише в своєчасному призначенні, забезпеченні фінансування та виплати пенсій, а й в конкретних справах, направлених на захист прав громадян в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зокрема:

  • дотримання та захист прав осіб, що набули права на пенсію, щодо справедливого розміру призначеної виплати;
  • захист прав застрахованих осіб у стосунках зі страхувальниками, що стосується дотримання останніми законодавства про оплату праці, як запоруки належного пенсійного забезпечення перших в майбутньому;
  • постійне консультування та інформування громадськості щодо змін та нововведень в пенсійному законодавстві;
  • якісне та оперативне обслуговування громадян, що звертаються до управління, з будь-яких питань, що стосуються пенсійного забезпечення.

Пенсійний фонд України та його територіальні органи намагаються бути максимально наближеними до людей, тому як найбільш ефективним методом захисту прав громадян на сьогодні залишається особистий прийом. Особисте спілкування – це унікальна можливість вирішення конкретного питання, надання допомоги у вирішенні проблем окремої людини. Саме тому, серед населення користується попитом та довірою суспільна приймальня громадян, яка працює за принципом «Єдиного вікна», а також проведення працівниками Пенсійного фонду виїзних прийомів та зустрічей з різними верствами населення.

 

 

З повагою,

юридичний відділ

Білоцерківського об’єднаного управління

Пенсійного фонду України Київської області.